Ücret Politikası

Filistin Araştırmaları Dergisi ücretsiz politikası izlemektedir. Üniversite, dernek, gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sübvansiyonu veya reklam hizmeti veya üyelik gibi geliri yoktur; ancak gönüllülüğe dayanır. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti vb herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org