İntihal Politikası

FAD İntihal Politikası

Aşağıdaki kurallar makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.

1. Yayımlanmak üzere Dergimize sunulan her makale için iThenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolüne dair rapor sisteme yüklenmelidir. Yazar bu işlemden birinci derece sorumludur. 

2. Sürecin herhangi bir aşamasında Editör tarafından iThenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolü yapılabilir. Bu süreç yazarın ilgili programı kullanarak benzerlik kontrolüne dair raporu sisteme yüklemesinden bağımsızdır. 

3. Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 3 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler.

4. Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten az olmalıdır.

5. Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

6. Benzerlik oranından bağımsız olarak bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.


Son Güncelleme Zamanı: 22.01.2024 12:34:50

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org