Dergi Kurulları

Editör

Arş. Gör. Muhammed Mustafa KULU Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 0000-0002-6625-3727 Türkiye
Dinler Tarihi, Bölgesel Çalışmalar, Siyasi Düşünce Tarihi, Ortadoğu Çalışmaları

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2609-5365 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Selim TEZCAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü 0000-0002-6242-7232 Türkiye
Çağdaş Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin DOLU Kastamonu Üniversitesi, Tarih Bölümü 0000-0002-6258-8335 Türkiye
Ortadoğu Tarihi, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2609-5365 Türkiye
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi
Arş. Gör. Muhammed Mustafa KULU Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 0000-0002-6625-3727 Türkiye Web
M. Mustafa Kulu (d. 1978) Uluslararası İlişkiler Bölümünde (Selçuk Üniversitesi) araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. 2000 yılında Lisans eğitimini Tarih Bölümünde (ODTÜ) tamamladıktan sonra "A Brief History of the Dardanelles Jews during Early Tanzimat Years 1839- 1845" (2005) adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılından itibaren Selçuk Üniversitesinde görev yapmaktadır. İsrail toplumu ve siyaseti, İbranice, Kuran ve kutsal kitap karşılaştırmalı çalışmaları, Osmanlı Yahudi tarihi, Ortadoğu, siyasi düşünce tarihi vb. konuları çalışma alanıdır. M Mustafa Kulu (b. 1978) is a PhD candidate and research assistant in the Department of International Relations at Selcuk University, Konya, Turkey. He obtained his BA (2000) and MA (2005) by thesis titled “A Brief History of the Dardanelles Jews during Early Tanzimat Years 1839- 1845” from History Department at the Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. He taught undergraduate courses at Canakkale Onsekiz Mart University (2000-2003) and Middle East Technical University (2003-2009) when he is working as a research assistant. His research interests include the Israeli/Palestinian politics and society, Judaism, Holy Book, Hebrew, Middle East and history of political thought.
Dinler Tarihi, Bölgesel Çalışmalar, Siyasi Düşünce Tarihi, Ortadoğu Çalışmaları
Abdelqader STEEH Ramallah Türk Kültür Merkezi Filistin
Osmanlı Tarihi, Ortadoğu Tarihi

Alan Editörü-Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Tuğçe ERSOY CEYLAN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5478-3539 Türkiye
Ortadoğu Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Bölgesel Çalışmalar

Alan Editörü-Modern Ortadoğu Tarihi

Gülsüm POLAT ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Alan Editörü-Antik Dönem

Dil Editörü (Arapça-İbranice-İngilizce-Rusça-İspanyolca)

Doç. Dr. Selim TEZCAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü 0000-0002-6242-7232 Türkiye
Çağdaş Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 


Tarandığı Uluslararası İndexler/ Abstracting & Indexing: INDEX COPERNICUS | SCIENTIFIC INDEXING | CEEOL | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFilistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org