Telif Hakkı ve Yazar Hakları

Telif Ve Yazar Hakları
Filistin Araştırmaları Dergisi'deki içerik, telif hakları ile korunmaktadır. Telif hakkı koruması, herhangi bir orijinal eser için, yazılı veya kalıcı veya sabit bir forma sokulduğu anda otomatik olarak uygulanır. Eserin yanında telif hakkıyla korunması için © sembolü olması gerekmez.
Copyright © Filistin Araştırmaları Dergisi

Bir yazar, makalesini açık erişim yapmayı tercih ettiğinde, makalesi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. lisansı altında yayımlanır ve o anda okunması ve yeniden kullanılması serbest hale gelir. Kullanıcılar, ticari amaçlarla yapılmadığı sürece, makalenin kopyalanmasına ve dağıtılmasına izin verir ve ayrıca, herhangi bir şekilde değiştirilmiş veya düzenlenmişse makale dağıtımına izin vermez. Yayımlanan makale için (ilgili DOI aracılığıyla) kullanıcılar lisansa bir bağlantı sağlar ve bu durum lisans verenin, eserin kullanımını onaylayan olarak temsil edilmediğini gösterir.

Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisans Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Yasal uyarı:
Bunları yapmakta özgürsünüz:
Paylaşmak — eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Lisans veren lisans şartlarını takip ettiğiniz sürece özgürlükleri iptal edemez.
Aşağıdaki şartlar altında:
Atıf: Uygun bilgiyi, lisansa link ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisans verenin onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Gayri-Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Türetilmemiş: Eğer materyali karıştırdınız, aktardınız ya da materyalin üzerinde çalıştınız ise güncellenmiş materyali dağıtamazsınız.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU
Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:
a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) Formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
d) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
e) Tüm yazarlarla ilgili e-mail adresleri ve bilgilerin Filistin Araştırmaları Dergisi sistemi’ne doğru girildiğini;
f) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
g) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Filistin Araştırmaları Dergisi ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.


Dergiye makalenizi yükleme sırasında Telif Hakkı Formu'nu doldurup tarayıcı ile taratarak pdf formatına getirip sisteme yükleyiniz.

Son Güncelleme Zamanı: 2.11.2023 22:48:21

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org