Amaç ve Kapsam

Yılda iki defa yayımlanan FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FAD’ın (Bulletin of Palestine Studies | כתב העת ללימודים פלסטיניים | مجلة دراسات فلسطينية) temel amacı akademisyen ve araştırmacıların başta tarih, ilahiyat ve siyaset olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin değişik alanlarında Filistin/İsrail üzerine hazırladığı özgün ve nitelikli çalışmaların için bir platform sağlamaktır. Aynı zamanda Filistin/İsrail alanlarında disiplinler arası çalışmaları özendirmeyi de amaçlamaktadır.

Çok disiplinli, açık erişimli ve hakemli bir araştırma dergisi olan Filistin Araştırmaları Dergisi, Filistin/İsrail çalışmaları ile ilgili tüm disiplinlerde bilimsel yönteme uygun olarak yürütülen analiz ve araştırmaya dayalı orijinal çalışmalar yayınlamaktadır. Filistin/İsrail çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, teoloji, sosyoloji gibi geleneksel disiplinleri kapsadığı gibi, Ortadoğu çalışmaları, çatışma yönetimi vb. disiplinler arası çalışmalara da açıktır.

Türkiye'de Filistin çalışmaları alanında sürekli yayınlanan en eski (2017'den beri) akademik dergi ve en saygın dergilerden biridir. Bu nedenle Filistin Araştırmaları Dergisi, Filistin/İsrail ve Türkoloji üzerine yapılan çalışmalara büyük önem vermektedir.
FİAD Dergisi‘nde Türkçe, Arapça, ve İngilizce dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org