Hakkında

FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FAD

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Bulletin of Palestine Studies  |  مجلة دراسات فلسطينية 

Dergimiz 2024 yılından itibaren tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Yazım kurallarına uymayan makaleler doğrudan reddedilcektir. Lütfen yazım kullaraına uygun olarak dergi şablonunu kullanarak makalelerinizi gönderiniz. 

Dergimizin İntihal Politikasını okuyunuz

Filistin Araştırmaları Dergisi’nin (FAD) 14. sayısı M Mustafa KULU editörlüğünde yayınlanmıştır. Dergimizin 2024 Yaz/15. sayısı 30 Haziran 2024 tarihinde Doç. Dr. Selim TEZCAN editörlüğünde yayınlanacaktır. Yayın Kurulu olarak başarılar dileriz.

Dergimizde 2024 yılından itibaren İngilizce makalelere öncelik verilecektir. 

15. sayı için Türkçe veya yabancı dildeki makaleler 15 Nisan 2024 tarihine kadar gönderilebilir. Yazarlar, makalegonder.filistin.org üzerinden makale taslaklarını dergi sistemine yükleyebilirler. Ayrıca hakem talepleri için istek.hakempaneli.filistin.org adresi kullanılabilir.  Talepler gerekirse info@filistin.org adresine de gönderilebilir.

8. yılına girmiş olan dergimiz  SCOPUS, INDEX ISLAMICUS, MLA, EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, DRJI ve Google Scholar gibi uluslararası dizinler tarafından taranmaktadır. 

Bu eser Creative Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır. 

                                                   


 


 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org