Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Filistin Araştırmaları Dergisi yılda iki kez online  yayımlanan, Filistin, İsrail, Kudüs, Türkiye'nin Filistin Politikası, Yahudilik alanlarından akademik araştırmalar kabul eden ücretsiz, Uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergimiz akademik araştırmaların ortaya çıkardığı bilginin kamu menfaatine uygun, nesnel olarak paylaşılması ve yaygınlaştırılması esasına göre yayın faaliyetini sürdürür. Dergimiz, yansız bir değerlendirme süreci benimseyerek uluslararası yayın ve etik ilkeleri uygulamaktadır. Buna göre dergimize gönderilen yazılar araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalı ve kesinlikle intihal içermemelidir. Dergimizde yayımlanan bir makale ile ilgili akademik etik kurallarını ihlal eden bir durum ortaya çıkması durumunda ihlalin mutlaka elektronik ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Yayın İlkeleri Detaylarını incelemek için bakınız 

Filistin Araştırmaları Dergisi Yayın Etik İlkeleri filistindergisi@gmail.com

FAD İntihal Politikası

Aşağıda bahsedilen kuralların makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.

1. Yayımlanmak üzere Dergimize sunulan her makale iThenticate programını kullanarak benzerlik kontrolüne dair raporu sisteme yüklemelidir.

Ayrıca;

2. Dergi Editörlüğü tarafından iThenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir.

3. Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 3 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler.

4. Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten az olmalıdır.

5. Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

6. Benzerlik oranından bağımsız olarak bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org