Ethical Principles and Publication Policy

Filistin Araştırmaları Dergisi yılda iki kez online ve basılı olarak yayımlanan, Filistin, İsrail, Kudüs, Türkiye'nin Filistin Politikası, Yahudilik alanlarından akademik araştırmalar kabul eden ücretsiz, Uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergimiz akademik araştırmaların ortaya çıkardığı bilginin kamu menfaatine uygun, nesnel olarak paylaşılması ve yaygınlaştırılması esasına göre yayın faaliyetini sürdürür. Dergimiz, yansız bir değerlendirme süreci benimseyerek uluslararası yayın ve etik ilkeleri uygulamaktadır. Buna göre dergimize gönderilen yazılar araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalı ve kesinlikle intihal içermemelidir. Dergimizde yayımlanan bir makale ile ilgili akademik etik kurallarını ihlal eden bir durum ortaya çıkması durumunda ihlalin mutlaka elektronik ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Yayın İlkeleri Detaylarını incelemek için bakınız 

Filistin Araştırmaları Dergisi Yayın Etik İlkeleri filistindergisi@gmail.com

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseClick for more information.

Indexes / Databases: INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKS

Filistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org