Sayı: 14, 31.12.2023

Yıl: 2023

Yılda iki defa yayımlanan FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FİAD’ın (Bulletin of Palestine Studies | כתב העת ללימודים פלסטיניים | مجلة دراسات فلسطينية) temel amacı akademisyen ve araştırmacıların başta tarih, ilahiyat ve siyaset olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin değişik alanlarında Filistin/İsrail üzerine hazırladığı özgün ve nitelikli çalışmaların için bir platform sağlamaktır. Aynı zamanda Filistin/İsrail alanlarında disiplinler arası çalışmaları özendirmeyi de amaçlamaktadır.

Çok disiplinli, açık erişimli ve hakemli bir araştırma dergisi olan Filistin Araştırmaları Dergisi, Filistin/İsrail çalışmaları ile ilgili tüm disiplinlerde bilimsel yönteme uygun olarak yürütülen analiz ve araştırmaya dayalı orijinal çalışmalar yayınlamaktadır. Filistin/İsrail çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, teoloji, sosyoloji gibi geleneksel disiplinleri kapsadığı gibi, Ortadoğu çalışmaları, çatışma yönetimi vb. disiplinler arası çalışmalara da açıktır.

Türkiye'de Filistin çalışmaları alanında sürekli yayınlanan en eski (2017'den beri) akademik dergi ve en saygın dergilerden biridir. Bu nedenle Filistin Araştırmaları Bülteni, Filistin/İsrail ve Türkoloji üzerine yapılan çalışmalara büyük önem vermektedir.
FİAD araştırma makalesinin yanı sıra derleme makalesi, değerlendirme (kitap değerlendirmesi, makale değerlendirmesi konferans değerlendirmesi, tez değerlendirmesi ) araştırma notu, söyleşi ve çeviri gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. FİAD Dergisi‘nde Türkçe, Arapça, ve İngilizce, dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır.

Not: Çalışmanızı Makale Şablonu Word Dosyası İçerisine Hazırlayınız.

1. The Chicago Manual of Style 16. Edition yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

2. Makale yazı tipi "Palatino Linotype" şeklinde ayarlanmalıdır.

3. Makale yazı boyutu "10" punto olmalıdır. 

4. Makale metni "iki yana yaslı" paragraf  ayarları ise "asılı / değer: 0.5

5. Makale metni satır aralığı ise "Tek" şeklinde ayarlanmalıdır. 


 

Filistin Araştırmaları Dergisi yılda iki kez online ve basılı olarak yayımlanan, Filistin, İsrail, Kudüs, Türkiye'nin Filistin Politikası, Yahudilik alanlarından akademik araştırmalar kabul eden ücretsiz, Uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergimiz akademik araştırmaların ortaya çıkardığı bilginin kamu menfaatine uygun, nesnel olarak paylaşılması ve yaygınlaştırılması esasına göre yayın faaliyetini sürdürür. Dergimiz, yansız bir değerlendirme süreci benimseyerek uluslararası yayın ve etik ilkeleri uygulamaktadır. Buna göre dergimize gönderilen yazılar araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalı ve kesinlikle intihal içermemelidir. Dergimizde yayımlanan bir makale ile ilgili akademik etik kurallarını ihlal eden bir durum ortaya çıkması durumunda ihlalin mutlaka elektronik ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Yayın İlkeleri Detaylarını incelemek için bakınız 

Filistin Araştırmaları Dergisi Yayın Etik İlkeleri filistindergisi@gmail.com

Filistin Araştırmaları Dergisi ücretsiz politikası izlemektedir. Üniversite, dernek, gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sübvansiyonu veya reklam hizmeti veya üyelik gibi geliri yoktur; ancak gönüllülüğe dayanır. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti vb herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org