Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Filistin’de Bir Osmanlı Arşivi: Müeessesetü İhyâi’t-Türâs ve’l-Buhûsi’l-İslâmiyye

Yıl 2020, Sayı: 8, 85 - 100, 29.12.2020
https://doi.org/10.34230/fiad.837267

Öz

Osmanlı Devleti hâkim olduğu coğrafyada yıkılışından sonra arkasında bıraktığı kültürel birikim bugün söz konusu toprakların tarihinin araştırılmasında bir veri kaynağı olmaktadır. Balkanlardan Ortadoğu’ya uzanan geniş coğrafyada kurulan yeni devletlerden bazıları kimisi dağınık kimisi merkezi arşivlerini araştırmacılara açmıştır. Bu arşivlerden birisi Filistin’de Vakıflar Bakanlığı arşivi olup içinde Osmanlı öncesi ve sonrası belgeleri de barındırmaktadır. Bu arşiv kurulduğu tarihten sonra araştırmacılara bir süre sınırlı hizmet vermiş daha sonra şu anda bulunduğu Ebû Dîs kasabasında Türkiye’nin de desteğiyle daha profesyonel bir hizmet vermeye başlamıştır. Burada bu arşive ve kataloglarına dair bilgiler sunulmakta ve Filistin tarihi çalışmak isteyen araştırmacılara bir yol gösterilmektedir.

Kaynakça

  • Bevatna, Şeyh Cemal. Müeessesetü İhyâi’t-Türâs ve’l-Buhûsi’l-İslâmiyye. Ayzeriyye-Beytü’l-Makdis: Vezâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’d-Diniyye, 2008.
  • Conrad. Lawrence I. “The Khalidi Library.” Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517-1917. ed. Slyia Auld, Robert Hillendbrand. London: Altajir World of Islam Trust, 2000: 191-209.
  • Doumani, Bashara B. “Palestinian Islamic Court Records: A Source for Socioeconomic History”, Review of Middle East Studies 19/2 (1985): 155-172
  • Kudüs Şer’iyye Sicili 219 25 Receb 1136/8 Nisan 1735
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm TANITIMLAR
Yazarlar

Alaattin Dolu 0000-0002-6258-8335

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Sayı: 8

Kaynak Göster

Chicago Dolu, Alaattin. “Filistin’de Bir Osmanlı Arşivi: Müeessesetü İhyâi’t-Türâs ve’l-Buhûsi’l-İslâmiyye”. Filistin Araştırmaları Dergisi, sy. 8 (Aralık 2020): 85-100. https://doi.org/10.34230/fiad.837267.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org