Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yumuşak Güç Unsuru Olarak Filistin’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Yıl 2020, Sayı: 7, 49 - 81, 30.06.2020
https://doi.org/10.34230/fiad.733925

Öz

Bu çalışma İsrail tarafından işgallere ve saldırılara maruz kalan Filistin’in uluslararası kamuoyuna sesini duyurabilmesi için son zamanlarda uygulamaya başladığı yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisi faaliyetlerini ele almaktadır. Günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe, devletlerin ulusal çıkarlarının ve fırsatlarının savunulması artık iki devlet arasında gerçekleştirilen klasik diplomasi yöntemlerinin çok daha ilerisine geçmiştir. Devletler artık askeri gücün yerine, kamu diplomasisinin yumuşak güç boyutunu harekete geçirerek diğer ülkelerin hükümetleri veya uluslararası kurum, kuruluş ve bölgesel örgütler ile dünya kamuoyundaki vatandaşları etkilemeye yönelik politikalar geliştirmeye başlamıştır. Filistin de İsrail’in saldırılarını uluslararası kamuoyuna duyurmak ve dikkatini çekmek için ilk olarak İntifada hareketlerini başlatmış, İsrail askerlerine ve tanklarına taş ve sopa ile karşılık vermiştir. Bilhassa Filistin değişen diplomasi anlayışının etkisiyle sert güç kullanımı yerine insanların akıllarına ve kalplerine seslenen kamu diplomasisi faaliyetlerine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Çünkü Filistin halkı kendi toprakları içerisinde zulümlerle karşı karşıya kaldığı için kamu diplomasisi ve yumuşak güç unsurlarını kullanabilmek açısından potansiyeli yüksek bir ülke durumundadır. Filistin yumuşak güç unsurlarını etkin biçimde kullanabilmek amacıyla diğer devletlerle olan siyasi ilişkilerinin yanında toplumlar arasındaki diyalogları da arttırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Filistin’in artan yumuşak güç etkisini kullanmaya yönelik olarak harekete geçirdiği kültür, eğitim, diaspora, dijital ve askeri kamu diplomasisi politikaları ve çalışmaları ile Filistin halkının kamu diplomasisi faaliyetlerine katkıları analiz edilmektedir.

Kaynakça

  • Abu- Fadil, Magda, “Palestinian Diplomats Get Up to Speed on Digital Communication Skills”, Huffpost, 08 June 2017,https://www.huffpost.com/entry/palestinian-diplomats-get-up-to-speed-on-digitalcommunication_b_598731d6e 4b00833d1de28df (Accessed: 30 November 2019). Amleh- The Arab Center Fort he Advancement of Social Media, “#Palestine 2017 Report: Palestinian online content targeted through mass surveillance, digital occupation and biased content moderation”, (Accessed: :03 April 2018), https://7amleh.org/2018/04/03/press-release-palestine-2017-report-palestinian-online-content-targeted-through-mass-surveillance-digital-occupation-and-biased-content-moderation/ (Accessed: 30 November 2019). Arab Reform Initiavite, Taher Labadi, “The Palestinian Diaspora and the State Building Process”, 05 December 2018, https://www.arab-reform.net/publication/the-palestinian-diaspora-and-the-state-building-process/ (Accessed: 17 December 2019). Arap Dünyasının Yeni İdolü: Filistinli Assaf , Sabah Gazetesi, 24 Haziran 2013, https://www.sabah.com.tr/dunya/ 2013/06/24/arap-dunyasinin-yeni-idolu-filistinli-assaf ( Erişim Tarihi: 24 Kasım 2019). Atmaca, Ayşe Ömür, “Filistin Baharı: Yükselen Umutlar Ve Kaybedilen Barış”, Filistin Araştırmaları Dergisi, No.1,( 2017), s. 67. Bahçeşehir Üniversitesi, “ Dijital Diplomasi Nedir?” , https://bau.edu.tr/icerik/4487-dijital-diplomasi-nedir. (Erişim Tarihi: 15.12.2019). Best Schools & Unıversities in Palestinian territories 2020, Masterstudies, https://www.masterstudies. Com /universities/Palestinian-Territories/ ( Accessed: 14 December 2019). Bilim Şenliği, “Dijital Diplomasi Nedir?”, https://www.bilimsenligi.com/dijital-diplomasi-bahcesehir-uni.html/, (Erişim Tarihi: 1.12.2019). Birzeit University News, “Ambassador of China visits campus, looks into greater academic cooperation”, 23 October 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/ambassador-china-visits-campus-looks-greater-academic-cooperation (Accessed: 15 December 2019) Birzeit University News, “Birzeit University is the most sustainable university in Palestine, 240th in the World”, 10 December 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/birzeit-university-most-sustainable-university-palestine-240th-world (Accessed: 15 December 2019). Birzeit University News, “India releases 3rd financial tranche for construction of Palestine-India Techno Park”, 05 December 2019, http://www.birzeit.edu/en/news/india-releases-3rd-financial-tranche-construction-palestine-india-techno-park (Accessed:15 December 2019). Birzeit University News, “Italian delegation visits Muwatin Institute, celebrates ongoing partnership”, 25 November 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/italian-delegation-visits-muwatin-institute-celebrates-ongoing-partnership (Accessed: 15 December 2019). Birzeit University News, “Nobel Prize Winner George P. Smith conveys his support to Palestinians, addresses academic freedom, and explains his scientific breakthrough”, 24 April 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/nobel-prize-winner-george-p-smith-conveys-his-support-palestinians-addresses-academic-freedom (Accessed: 15 December 2019). Birzeit University News, “Qatari Committee donates JD 100,000 to support Jerusalemite students”, 25 May 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/qatari-committee-donates-jd-100000-support-jerusalemite-students ( Accessed:15 December 2019). Birzeit University News, “Representing Middle East in UN, Birzeit University team finalists in 2019 Hult Prize” , 23 September 2019, https://www.birzeit.edu/en/news/representing-middle-east-un-birzeit-university-team-finalists-2019-hult-prize (Accessed: 15 December 2019). Birzeit University News, “Russia to expand language cooperation, teaching Russian to students”, 02 October 2019 https://www.birzeit.edu/en/news/russia-expand-language-cooperation-teaching-russian-students (Accessed: 15 December 2019). Christian, Association of Accredited Public Policy Advocates to The European Union, “Diaspora Dıplomacy”, 17 August 2019, http://www.aalep.eu/diaspora-diplomacy (Accessed: 16 December 2019). Çelebi, Berk, “Dijital Diplomasi”, USMED, http://www.usmed.org.tr/blog/dijital-diplomasi/ (Erişim Tarihi:15.12.2019). Diaspora ve Filistin Diasporası, Nisan 2017, http://www.vahdet.info.tr/filistin/dosya8/2164.html (Erişim Tarihi:17.12.2019). Dolapçı, Ercan, “İntifada’nın Kahramanları Arafat’ın Çocuk Generalleri”, Aydınlık, 08.12.2017, https://www . aydinlik.com.tr/intifada-nin-kahramanlari-arafat-in-cocuk-generalleri-ozgurluk-meydani-aralik-2017 ( Erişim Tarihi: 24.12.2019). Ebu Sharar, Samaa, The Palestine Chronicle, “#Ihbid194 ‘Electronic Army’ Storms Social Media in Defense of Palestine”, 25 June 2019, http://www.palestinechronicle.com/ihbid194-storm-social-media-in-defense-of-palestine/ (Accessed: 15 December 2019). Efegil, Ertan, “Türkiye’nin Filistin Politikasının Değerlendirilmesi” (Ed.)Pınar Özden Cankara, Yavuz Cankara, “Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları”, 1.Basım, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, Ekim 2019, s. 515. Eğitim Diplomasisi Sektörel Diplomasi İnşası, TASAM, https://tasam.org/Files/Etkinlik/File /Vizyon Belgesi/ SGPK_EGID_EgitimVizyon_TR_pdf_efa9f6f6-f1b2-402e-b53e-9b4df84e5a63.pdf (Erişim Tarihi:14.12.2019). Eren, Erdem, “Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği”, Ekonomi, Politika & Araştırmaları Dergisi, (2017), 2(1), s.40. Ersoy, Mehmet Akif, “Tünel Gazze’de Yaşamak”, 2. Basım, Melisa Matbaacılık, İstanbul, Mart (2017), ss. 116-117. Explorıng Dıgıtal Dıplomacy, “Evaluating Palestine’s Digital Diplomacy Strategy”, 03 October 2019, https:// digdipblog.com/2016/10/03/evaluating-palestines-digital-diplomacy-strategy/, (Accessed: 15 December 2019). Explorıng Dıgıtal Dıplomacy, “Evaluating Palestine’s Digital Diplomacy Strategy”, 03 January 2019, https:// digdipblog.com/2016/10/03/evaluating-palestines-digital-diplomacy-strategy/ (Accessed: 30 November 2019). Faruk Sönmezoğlu, “Uluslararası İlişkiler Sözlüğü”, 5.Basım, Der Yayınları, İstanbul (2017), s. 186 Filistin Direnişinin Simgesi Rim Banna Hayatını Kaybetti, Gazete Duvar, 26 Mart 2018, https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2018/03/26/filistin-direnisinin-sesi-rim-banna-hayatini-kaybetti/, ( Erişim Tarihi:29 Kasım 2019). Filistin Haber Ajansı, “ Türkiye’de 2. Filistin Diasporası Konferansı Yapıldı”, 03.07.2018, https://filistin .info /turkiye-2-filistin-diasporasi-konferans/ (Erişim Tarihi:17.12.2019). Filistin Haber Ajansı, “Filistin Diasporası İsrail İçin Soruşturma İstedi”, 15.04.2018, https://filistin.info /filistin-diasporasi-israil-sorusturma/, (Erişim Tarihi:17.12.2019). Filistin Şarkıları: Ortadoğu’lu Kadınlar’dan Gazze’ye En Hüzünlü Şarkımız, Cafrende, https://www.cafrande.org/filistin-sarkilari-ortadogulu-kadinlardan-gazzeye-en-huzunlu-sarkimiz/, (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019). Filistin Ulusal Gençlik Konseyi Kuruldu, Anadolu Ajansı 10.09.2018, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ filistin-ulusal-genclik-konseyi-kuruldu/1251546 ( Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019). Filistinli Sanatçılardan Acıları Anlatan Sergi, Beyaz Gazete, 29 Temmuz 2019, http://beyazgazete.com/video /webtv/guncel-1/filistinli-sanatcilardan-gazze-deki-acilari-anlatan-sergi-734203.html. (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019). Gündüz, Uğur, DWIKAT, Hanadi H.S., “Tarihsel Gelişim Sürecinde Filistin’de Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Internatıonal Journal Of Cultural and Social Studies, Cilt: 4, Sayı:2, (2018), s.393. Hawwash, Kamel, “Middle East Eye, “Palestine's Arab Idol Mohammed Assaf rocks London”, 29 January 2019 https://www.middleeasteye.net/features/palestines-arab-idol-mohammed-assaf-rocks-london, (Accessed: 28 November 2019). Hebron University News Archive, “Hebron University receives Swedish student delegation”, 03 November 2019. https://www.hebron.edu/index.php/en/news-archive-3/11379-news-31-10-019-3en.html (Accessed: 14 December 2019). Hebron University News Archive, “HU Student Delegation visits the Republic of India”, 01 June 2017, https:/ / www.hebron.edu/index.php/en/news-archive-3/10359-news-31-5-017en.html (Accessed: 14 December 2019). Hebron University News Archive, “University of Siena delegation visits Hebron University”, 26 December 2017, https://www.hebron.edu/index.php/en/news-archive-3/10997-news-4-2-019.html ( Accessed: 14 December 2019). Hebron University News Archive,” Erasmus plus kickoff meeting in Dublin, Ireland”, 13 March 2019, https:// www .hebron.edu/index.php/en/news-archive-3/11070-news-12-3-019en.html (Accessed:14 December 2019). İsrail’e Kınama Yağıyor, Hürriyet Gazetesi, 30 Mart 2002, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/israile-kinama-yagiyor-62734 ( Erişim Tarihi: 30.12.2019). Kaya, Metin, “Eğitim diplomasisi: Kavramsal Bir Çerçeve”, Türk Eğitim Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2019), s.5. Kemiksiz, N. Neşe, “ Filistin Sorunu”, Akademik ORTA DOĞU, Cilt 11, Sayı 1, 2016, ss.158-159. Kılıçoğlu, Gökmen ve Yılmaz, Ayhan Nuri, “Ortadoğu’da Türkiye Etkisi; Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Açısından Bölgedeki Siyasi Projeksiyonlar”, Yeni Türkiye, Ocak-Haziran 2016, Ortadoğu Özel Sayısı, Yıl 22, Sayı. 87, s. 95. Kılınç, Taha, “Akademik Cesaretin Örneği: Edward Said”, Mecra, 17.05.2018, https://www.gzt.com/mecra / akademik-cesaretin-ornegi-edward-said-3367049, (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019). Köksoy, Ergün “Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler ilişkisi: Kuramsal Bir Değerlendirme”, Marmara İletişim Dergisi, (2014), 22.Sayı s. 214. Köse, Esra, “Dijital Diplomasinin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapıya Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 22, Özel Sayı, (2017), ss. 2353-2354. Kültür ve Sanat Diplomasisi Sektörel Diplomasi İnşası”, TASAM, https://tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_KVSD_KulturveSanatVizyon_TR_pdf_8df3e750-2b55-4dda-82e0-c185baad705d.pdf. (Erişim Tarihi:14.12.2019). Lewis, Bernard “Ortadoğu İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi”, (Çev.) Selen Y. Kölay, 14. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara, (2018), ss.457-458. Özer, Mehmet Akif “Bir Modern Yönetim Tekniği olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (2012), Sayı:33, ss. 163-164. Özmen, Süleyman, “İsrail ve Etnik Dini Çatışmalar”, 1.Baskı, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Temmuz 2006, s. 272-273. Palestine Polytechnic Unıversity News, “Male and Female Students coming back after participating in an student mobility program to the University of Michigan in the United States of America”, 18 November 2018, https://www.ppu .edu/p/en/news/3458 (Accessed: 14 October 2019) Palestine Polytechnic Unıversity News, “Palestine Polytechnic University Students Participate in the Field Training in the Universities of the Hashemite Kingdom of Jordan, the Arab Republic of Egypt and Sultanate of Oman”, 04 October 2018, https://www.ppu.edu/p/en/news/3438 (Accessed:14 October 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “Palestine Polytechnic University holds a workshop on exchanging ideas and experiences to students participating in the academic mobility program with the University of Michigan”, 18 November 2018, https://www.ppu.edu/p/en/news/3509 (Accessed: 14 December 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “Palestine Polytechnic University and University of Arizona explore the prospects of joint cooperation”, 05 December 2018, https://www.ppu.edu/p/en/news/3546 (Accessed:14 December 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “Palestine Polytechnic University wins the Best Paper Award at the 4th International Conference on Information and Communication Technology for the Image Processing track in the UK”, 14 March 2019, https://www.ppu.edu/p/en/news/3726 , (Accessed:14 December 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “Palestine Polytechnic University and Uludag University sign a Memorandum of Understanding on the Joint Medicine Program”, 20 January 2019, https://www.ppu.edu/ p/en/ news/3637 (Accessed:14 December 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “Student: Tabarak al-Natsheh qualified to participate in the World Skills Competition in Russia”, 03 March 2019, https://www.ppu.edu/p/en/news/3703, (Accessed:14 December 2019). Palestine Polytechnic Unıversity News, “The German Computer Stimulation Technology (CST) Holds A Training Course for the Students of Palestine Polytechnic University”, 05 March 2018, https://www.ppu .edu /p / en/news/ 3137 (Accessed: 14 October 2019). Palestine Polytechnic University , “Academic Partnerships”, https://www.ppu.edu/p/en/partnerships (Accessed:14 December 2019). Purtaş, Fırat, “Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi”, Akademik Bakış Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, (2013), s. 5. S. Nye Jr. Joseph, “Get Smart”, Foreign Affairs”, 1 Temmuz 2009, https://www.foreignaffairs.com/articles /2009-07-01/get-smart (Accessed: 27 November 2019). S. Nye, Joseph “Amerikan Gücünün Paradoksu”, Çeviri: Gürol Koca, İstanbul, Literatür Yayıncılık, (2003), s.14. S. Nye, Joseph, “Yumuşak Güç”, çeviri: Reyhan İnan Aydın, Ankara, Elips Kitap, (2005). Saryyet Ramallah First Ramallah Group, “Ramallah Contemporaru Dance Festival”, 2016, https://www. sareyyet.ps/page.php?id=ae99y44697Yae99 (Accessed: 14 December 2019). Shihabi, Muzna, “Palestinian Public Diplomacy: From Camp David II to the ICJ Rulıng on the Israeli Wall”, Brezit University, Palestinian, Published Master's Thesis, (Unpublished Master Thesis), (May 2006), s. 58. Svetlova, Ksenia, “Mostly Mozart in Ramallah”, The Jerusselam Post”, 15 April 2017, https://www . jpost. com/ Arts-and-Culture/Music/Mostly-Mozart-in-Ramallah (Accessed: 14 December 2019). Tuncer, Fatma, “ O Taşı Küçümsemeyin”, Milli Gazete, 18 Ekim 2019, https://www.milligazete.com.tr/makale/ 3209947/fatma-tuncer/o-tasi-kucumsemeyin, (Erişim tarihi: 28 Kasım 2019). What is Soft Power, https://softpower30.com/what-is-soft-power/ (Accessed: 28 November 2019). Women War & Peace II, “What you need to know about the 1987 Intifada”, 22 March 2019, https://www.pbs.org/wnet/women-war-and-peace/uncategorized/what-you-need-to-know-about-the-1987-intifada/, (Accessed: 26.12.2019). Yağmurlu, Aslı, “Dijital Diplomasi: Kamu Diplomasisi Çerçevesinden Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye Dış İşleri Bakanlıklarını internet Uygulamaları”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, Eylül (2019), s.1268. Yatağan, Arda Görkem, “Sert Güç Unsurlarının Yumuşak Güç Aracı Olarak Etkileri”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, (Aralık 2018), s.77. Yıldız, Oktay, “Kamu Diplomasisinin Askeri Boyutu ABD Muharip Komutanlıklarının Kamu Diplomasisi Faaliyetleri”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20/2, (2018), ss. 248-249. Yücel, Gökhan , “Dijital Diplomasi”, TRT Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, (Temmuz 2016), ss.758-759.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Mehmet Can Kılınç 0000-0002-2536-5458

Murat Ercan 0000-0002-1315-9200

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 7 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Sayı: 7

Kaynak Göster

Chicago Kılınç, Mehmet Can, ve Murat Ercan. “Yumuşak Güç Unsuru Olarak Filistin’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri”. Filistin Araştırmaları Dergisi, sy. 7 (Haziran 2020): 49-81. https://doi.org/10.34230/fiad.733925.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org