Research Article
BibTex RIS Cite

Filistin-İsrail Sorununda Paradigma Değişikliği: Apartheid, Uzatılmış Yasa Dışı İşgal ve Self-Determinasyon

Year 2024, Issue: 15, 195 - 236, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1461676

Abstract

Uluslararası meşruluğa sahip olan, uluslararası kesimin geneli tarafından Filistin halkının tek meşru ve yasal temsilcisi olarak tanınan Filistin Kurtuluş Örgütü ve bu temelde oluşan, siyaset üreten Filistin Otoritesi ve el-Fetih son yıllarda Filistin-İsrail sorununa ve çözümüne ilişkin anlatıda, paradigmada değişikliğe gitmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Filistin-İsrail sorununa ve çözümüne dair mevcut anlatıdan, paradigmadan farklı fakat uluslararası hukuk kapsamında kavramlara başvurmaktadır. Apartheid, uzatılmış ve yasa dışı işgal, self-determinasyon hakkı Ramallah’ın kullandığı ve uluslararası toplumdan bu temeller üzerinde destek beklediği kavramlardır. Anlatıda ve paradigmada değişikliğe gidilmek istenmektedir çünkü mevcut söylem ve paradigma, soruna çözüm getirmemektedir. İsrail işgalini olağanlaştırmakta, normalleştirmektedir ve Filistin-İsrail arasındaki müzakereler kapsamında işgale son verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Mevcut anlatı ve paradigma, statükoyu sürdürmekte olup Madrid görüşmelerinden bu yana çözüm getirmemektedir. Öte yandan Filistin yeni paradigması ile işgalin hiçbir koşul öne sürmeden ve müzakerelerden bağımsız olarak derhal sonlanmasını talep etmektedir. Ayrıca yeni paradigma ile İsrail’in Filistin üzerindeki yönetiminin apartheid’e eş olduğuna dikkat çekilerek İsrail’in uluslararası baskı altına alınması ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması amaçlanmıştır. Bunun yanında yeni paradigma ile platform hak olan self-determinasyonun halen Filistin halkı tarafından kullanamamasından dolayı Filistin sorununun sürdüğü uluslararası kesime hatırlatılmak istenmiştir. Söz konusu adımlarla başta BM, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kesimin desteğinin alınması ve çözümün uluslararası hukuk kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. İsrail’in kapsamlı ihlallerine rağmen Filistin’in uluslararası hukuka vurgulamada ısrarcı olması ve uluslararası kesimin desteğini hedeflemesi, uluslararası teamül hukukunun bu yönde kullanılmasını, uluslararası hukukta ve uluslararası siyasette jus cogens normların önemini beraberinde getirmektedir. İşgal hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve kuvvet kullanma hukukuna başvurarak Ramallah, alanda yaşanan durumunu hukuki temele oturtmakta ve çözüm için çerçeve oluşturmaktadır. Filistin’in başvurduğu bu başlıklardaki hukuk ilkeleri, teamül niteliğinde ve jus cogens statüsündedir. Dolayısıyla başvurulan çoğu düzenlemelere İsrail uymakla yükümlüdür. Söz konusu durumun bilincinde olan Filistin, uluslararası hukuk yoluyla İsrail’e baskı yapmayı, ilgili momentumu canlı tutmayı amaçlamaktadır.

References

  • Albayrak, Gökhan. “Uluslararası İnsancıl Hukukta İşgale İlişkin Hukuki Meseleler.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no.2 (2020): 445-471.
Year 2024, Issue: 15, 195 - 236, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1461676

Abstract

References

  • Albayrak, Gökhan. “Uluslararası İnsancıl Hukukta İşgale İlişkin Hukuki Meseleler.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no.2 (2020): 445-471.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Middle East Studies, International Relations (Other)
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Ceren Gürseler Solak 0000-0001-6308-5345

Publication Date June 30, 2024
Submission Date March 30, 2024
Acceptance Date April 23, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 15

Cite

Chicago Gürseler Solak, Ceren. “Filistin-İsrail Sorununda Paradigma Değişikliği: Apartheid, Uzatılmış Yasa Dışı İşgal Ve Self-Determinasyon”. Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 15 (June 2024): 195-236. https://doi.org/10.34230/fiad.1461676.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseClick for more information.

Indexes / Databases: SCOPUS| EBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKS

Filistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org