Research Article
BibTex RIS Cite

II. Abdülhamid Döneminde Kudüs’te Alman Hıristiyan Hacılar için Kurulan Müesseseler

Year 2024, Issue: 15, 159 - 193, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1398651

Abstract

Kudüs, günümüzde olduğu gibi tarih boyunca da Hıristiyanlar için en özel hac mekânı olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla devrin emperyalist güçlerinin kendi aralarındaki artan rekabeti, Kudüs’e de “dini rekabet” görüntüsüyle yansımış ve bu rekabetin bir unsuru da bu şehre gelen Hıristiyan hacılar olmuştur. Almanlar bu sürece daha sonra katılmış olsalar da özellikle II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti ile kurdukları iyi ilişkiler neticesinde Kudüs’te, diğer dinî ve hayrî yapıların yanı sıra, hem Katolik hem de Protestan hacıları için oldukça önemli yapılar ve kurumlar inşa ederek bu rekabette öne çıkmışlardır. Bu makalede, devrin atmosferi kısaca özetlendikten sonra Osmanlı arşiv belgelerinden hareketle Alman hacılar ve onlar için yapılan müesseseler ele alınacaktır. Alman Katoliklerin inşa ettiği Dormisyon ve misafirhanesinin izin ve inşa süreçleri belgelerde anlatıldığı şekliyle aktarılmaya çalışılmıştır. Alman Protestanlar da diğer bir başlık olup, burada da ilk Alman Protestan misafirhanesi, Alman imparatoriçesi olan Augusta Victoria’nın adına Zeytin Dağı’nda inşa edilen kilise ve misafirhane mevzu bahis edilmiştir. Nihayetinde, Kudüs’ün siluetine bir “Alman” vurgusuyla damgasını vuran bu yapılar, Osmanlı Devleti ile olan iyi ilişkilerin önemli tezahürlerinden olmuştur. Diğer devlet/cemaatlerin, bu tür müessese inşalarındaki süreçleriyle kıyaslandığında, Almanlarınki oldukça farklı görünmektedir. Almanlar tüm yapmak istedikleri müesseseleri en üst mercilerin izin ve onayıyla yaparak, Osmanlı yasal zemininde hızla ilerlemişler ve Zeytin Dağı ve Cebel-i Sahyun gibi Kudüs’ün en önemli tepelerinde varlıklarını göstererek, bu şehirdeki Hıristiyan dünyanın rekabetinde önemli bir yer edinmişlerdir.

References

  • BOA.BEO, 1637/122736, 1-2 (3 Zilkade 1318/ 11 Mart 1317/ 5 Mart 1900).
Year 2024, Issue: 15, 159 - 193, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1398651

Abstract

References

  • BOA.BEO, 1637/122736, 1-2 (3 Zilkade 1318/ 11 Mart 1317/ 5 Mart 1900).
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Middle East Studies, Late Modern History of Middle East
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Asuman Gölpınar 0000-0002-6389-1328

Publication Date June 30, 2024
Submission Date November 30, 2023
Acceptance Date May 20, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 15

Cite

Chicago Gölpınar, Asuman. “II. Abdülhamid Döneminde Kudüs’te Alman Hıristiyan Hacılar için Kurulan Müesseseler”. Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 15 (June 2024): 159-93. https://doi.org/10.34230/fiad.1398651.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseClick for more information.

Indexes / Databases: SCOPUS| EBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKS

Filistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org