Research Article
BibTex RIS Cite

Filistin’de Finansal Gelişme - Ekonomik Büyüme İlişkisi

Year 2024, Issue: 15, 63 - 90, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1383276

Abstract

Ekonomik literatürdeki finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, finansal sistemin bir ülkeden diğerine farklılık göstermesi sebebiyle, her ülke için farklı büyüme oranlarına ve ekonomik gelişmeye yol açabilmektedir. Bu çalışmada, 2007:Q1-2020:Q1 zaman serisi verilerine dayanarak, otoregresif dağıtılmış zaman aralığı (ARDL) modelini kullanarak Filistin'deki finansal gelişme, ekonomik büyüme ve kısa vadeli finansal kalkınma dinamikleri arasında uzun vadeli denge bağlantılarının bulunması amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, finansal derinlik endeksi (M2/RGDP) ile reel GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) tarafından temsil edilen ekonomik büyüme arasında uzun vadeli negatif bir ilişki olduğunu ve sonuçların uzun vadede Filistin'deki finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında ortak bir tamamlayıcılık gösterdiği ortaya konmaktadır.

References

  • Abusharbeh, M. T. “The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Empirical Analysis from Palestinian Economy.” Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) 6, no. 2 (2017): 2306-2316.
Year 2024, Issue: 15, 63 - 90, 30.06.2024
https://doi.org/10.34230/fiad.1383276

Abstract

References

  • Abusharbeh, M. T. “The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Empirical Analysis from Palestinian Economy.” Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) 6, no. 2 (2017): 2306-2316.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Middle East Studies
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Erdal Arslan 0000-0003-4892-2963

Publication Date June 30, 2024
Submission Date October 30, 2023
Acceptance Date May 11, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 15

Cite

Chicago Arslan, Erdal. “Filistin’de Finansal Gelişme - Ekonomik Büyüme İlişkisi”. Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 15 (June 2024): 63-90. https://doi.org/10.34230/fiad.1383276.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseClick for more information.

Indexes / Databases: SCOPUS| EBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKS

Filistin Araştırmaları Dergisi- FAD

[Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

ISSN: 2587-2532

E-ISSN 2587-1862 

www.filistin.org