Sayı: 10, 31.12.2021

Yıl: 2021

FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FAD

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Bulletin of Palestine Studies  |  مجلة دراسات فلسطينية 


Uluslararası Filistin Araştırmaları Dergisi- [כתב העת ללימודים פלסטיניים, مجلة دراسات فلسطينية, , Bulletin of Palestine Studies - BPS], yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergi olup, Filistin, İsrail ve Ortadoğu ile ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır. Disiplinler arası bir dergi olarak hedefi, Türkiye'nin Filistin, İsrail ve Ortadoğu politikalarını tartışmak ve Filistin, İsrail ve bölgenin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel yönlerini analiz etmek için entelektüel bir platform sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Uluslararası Filistin Araştırmaları Dergisi, Filistin ve İsrail’in Türkiye, Orta Doğu ve dünya ile ilişkilerine yakın önem vermekte olup teorik ya da karşılaştırmalı yaklaşımla Filistin ve İsrail’e yoğunlaşan bilimsel makaleleri teşvik etmektedir.


FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FAD

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Bulletin of Palestine Studies  |  مجلة دراسات فلسطينية 


Filistin Araştırmaları Dergisi araştırmacıların  ilgilendikleri alan veya alanlarda Filistin ve İsrail  hakkındaki bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. İnterdisipliner yaklaşımlı çalışmaları özellikle destekler.

Not: Çalışmanızı Makale Şablonu Word Dosyası İçerisine Hazırlayınız.

1. The Chicago Manual of Style 16. Edition yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

2. Makale yazı tipi "Palatino Linotype" şeklinde ayarlanmalıdır.

3. Makale yazı boyutu "10" punto olmalıdır. 

4. Makale metni "iki yana yaslı" paragraf  ayarları ise "asılı / değer: 0.5

5. Makale metni satır aralığı ise "Tek" şeklinde ayarlanmalıdır. 


 

Filistin Araştırmaları Dergisi yılda iki kez online ve basılı olarak yayımlanan, Filistin, İsrail, Kudüs, Türkiye'nin Filistin Politikası, Yahudilik alanlarından akademik araştırmalar kabul eden ücretsiz, Uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergimiz akademik araştırmaların ortaya çıkardığı bilginin kamu menfaatine uygun, nesnel olarak paylaşılması ve yaygınlaştırılması esasına göre yayın faaliyetini sürdürür. Dergimiz, yansız bir değerlendirme süreci benimseyerek uluslararası yayın ve etik ilkeleri uygulamaktadır. Buna göre dergimize gönderilen yazılar araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalı ve kesinlikle intihal içermemelidir. Dergimizde yayımlanan bir makale ile ilgili akademik etik kurallarını ihlal eden bir durum ortaya çıkması durumunda ihlalin mutlaka elektronik ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Yayın İlkeleri Detaylarını incelemek için bakınız 

Filistin Araştırmaları Dergisi Yayın Etik İlkeleri 

Filistin Araştırmaları Dergisi ücretsiz politikası izlemektedir. Üniversite, dernek, gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sübvansiyonu veya reklam hizmeti veya üyelik gibi geliri yoktur; ancak gönüllülüğe dayanır. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti vb herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org